Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2020

ecrivain
5520 11f0
Reposted fromolbaria olbaria viatajasne tajasne
ecrivain
ecrivain
Nie można żałować miłości do człowieka, z którym chociaż przez chwilę było nam dobrze. To, że coś się skończyło w naszym życiu nie można traktować jako błąd.
— Gabriel García Márquez
Reposted fromwrazliwa wrazliwa via000monnnn066 000monnnn066
ecrivain
Dzisiaj przyszła mi do głowy pewna myśl - tak jasna i oczywista! W pierwszej chwili wydała mi się wręcz niedorzeczna - wprawiła mnie w oszołomienie i wręcz lekką histerię: - Mogę zrobić absolutnie wszystko i poza mną samą nie istnieje nic, co by mnie powstrzymało...
— Susan Sontag "Odrodzona. Dzienniki, tom 1. 1947-1963"
ecrivain
1256 3855 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via000monnnn066 000monnnn066
ecrivain
ecrivain
(...) rozwój polega na byciu dobrym człowiekiem. Ja w każdym razie wierzę w to, że lepiej być dobrym, tak jak lepiej być ufnym niż podejrzliwym, współczującym niż niewzruszonym, nawet jeśli przez to człowiek się czasem zawiedzie. Bo ufność, dobro otwierają na świat i ludzi.
— Bogdan de Barbaro
ecrivain
ecrivain
9879 63c3 500
Reposted frompiehus piehus viatobecontinued tobecontinued
ecrivain
1089 0307 500

January 11 2020

ecrivain
ecrivain
2849 75ff
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapchamtensyf pchamtensyf
ecrivain
 Być razem nie oznacza aktywnie asystować w sprzątaniu bałaganu partnera. Oznacza czekać cierpliwie i kibicować, zajmując się jednocześnie własnym bałaganem. Wierzyć głęboko, że przyjdzie taki czas, kiedy wspólnie odpoczniemy po wysiłku, jaki każde z nas włożyło w sprzątanie samego siebie. 
Reposted fromlovvie lovvie viapchamtensyf pchamtensyf
ecrivain
9505 912e 500
Reposted fromzciach zciach via000monnnn066 000monnnn066
ecrivain
ecrivain
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatobecontinued tobecontinued
ecrivain

January 06 2020

ecrivain
6033 6ac8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapchamtensyf pchamtensyf
ecrivain
1476 f87d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapchamtensyf pchamtensyf
ecrivain
0887 d046 500
Reposted fromdygoty dygoty viaterazjestlato terazjestlato
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl