Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

ecrivain
5165 4323 500
Reposted fromlittlemouse littlemouse viaelusive elusive

July 19 2017

ecrivain
Gdzieś, kiedyś wygrzebane. "Pięć maluchów, szósty w drodze" 
Reposted fromreksi0 reksi0 viahomoludens homoludens
ecrivain
8507 2ea6 500
Reposted fromzycienaspsuje zycienaspsuje viahomoludens homoludens

July 16 2017

1776 376e 500

Medea (Pier Paolo Pasolini, 1969)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaelusive elusive

July 12 2017

ecrivain
2140 6c7e
Agatka zaorała pomarańczowego :3
Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viaelusive elusive
ecrivain
2140 6c7e
Agatka zaorała pomarańczowego :3
Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viaelusive elusive
ecrivain
ecrivain
7989 9699 500
ecrivain
2655 d5c8 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viaelusive elusive
6250 f937 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaelusive elusive
ecrivain
0592 6281
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viaelusive elusive
ecrivain
Proste prawa życia

1. Prawo wzajemności.  Zanim osądzisz błędy innych, zwróć uwagę na własne błędy. Ten, kto rzuca błotem, nie może mieć czystych rąk.
2. Prawo bólu.  Obrażony człowiek zadaje ból innym.
3. Prawo wyższego poziomu.  Przechodzimy na wyższy poziom dopiero wtedy, gdy zaczynamy traktować innych lepiej, niż oni nas traktują.
4. Prawo bumerangu.  Kiedy pomagamy innym – pomagamy jednocześnie samym sobie.
5. Prawo młotka.   Nigdy nie sięgaj po młotek, by zabić komara na czole współrozmówcy.
6. Prawo wymiany.  Zamiast ustawiać innych na miejsca, postaw siebie na ich miejscu.
7. Prawo nauki.   Każdy człowiek, jakiego spotykamy na swojej drodze, może nas czegoś nauczyć.
8. Prawo charyzmy.   Ludzie interesują się człowiekiem, który interesuje się nimi.
9. Prawo 10 punktów.   Wiara w najlepsze cechy innego człowieka powoduje, że zaczyna on te cechy przejawiać.
10. Prawo sytuacji.   Nigdy nie doprowadzaj do tego, by sytuacja znaczyła dla ciebie więcej, niż relacje.
11. Prawo Boba.  Kiedy Bob ma problemy, to oznacza, że największym problemem jest Bob.
12. Prawo dostępności.  Autoironia i umiejętność śmiania się z siebie pomaga innym czuć się z nami swobodnie.
13. Prawo okopów.   Kiedy szykujesz się do bitwy, wybieraj dla siebie takie okopy, żeby zmieścili się w nich przyjaciele.
14. Prawo rolne.  Wszystkie relacje można i należy kultywować.
15. Prawo 101%.  Znaleźć jeden procent, z którym się zgadzamy i skierować tam 100 procent swoich wysiłków.
16. Prawo cierpliwości.  Podróż z innymi zawsze przebiega wolniej, niż podróż w pojedynkę. Jeśli chcesz zajść daleko – idźcie razem, jeśli chcesz iść szybko – idź sam.
17. Prawo drugiej strony medalu.  Prawdziwy sprawdzian relacji nie polega na tym, w jakim stopniu jesteśmy lojalni wobec przyjaciół, którym idzie źle. Polega on na tym, jak bardzo cieszymy się, gdy osiągają oni sukces.
18. Prawo współpracy.  Wspólna praca zwiększa prawdopodobieństwo wspólnego sukcesu.
Reposted fromkyte kyte viawiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz
5596 df1c 500

sixpenceee:

Two rivers meet in Switzerland. The blue water on the left comes from Lake Léman (Geneva), the turbid water comes from the Arve river, which is full of silt from Mont Blanc and the Chamonix Valley. (Source)

July 09 2017

ecrivain
3716 4f64 5003684 a3c3 500
— Paterson (2016), dir. Jim Jarmush

July 08 2017

ecrivain
9666 6693
Reposted fromagridoce agridoce via000monnnn066 000monnnn066
ecrivain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl