Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2018

ecrivain
1587 117b 500
gentleman

August 04 2018

ecrivain
3069 3b8c
Reposted fromuunknown uunknown via000monnnn066 000monnnn066
ecrivain
ecrivain
6975 bbe9

This elephant was caught on camera tidying up trash

Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 via000monnnn066 000monnnn066

July 19 2018

ecrivain
ecrivain
Złamane serce wcale nie uczy odporności. Uczy nas za to chronić swoją kruchość. Uczy nas strachu przed miłością. Podkreślając grubą czerwoną linią nasze błędy i porażki, drwi z naszej rozpaczy. Kiedy kończą mi się łzy, osuwam się na najbliższą ławkę i próbuję wziąć się w garść. W piersi czuję głęboki, wściekły ból i zastanawiam się, jak długo będę musiała z nim żyć.
— Leisa Rayven
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viavaniliowo vaniliowo
ecrivain
8401 fb6a
Reposted fromab-imo-pectore ab-imo-pectore viaKik4s Kik4s
ecrivain
4063 d6d5
Reposted frompurpa purpa viasarazation sarazation
ecrivain
8578 b143 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasarazation sarazation
ecrivain
8736 f9cf 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasarazation sarazation
6729 d703 500
Reposted fromtwice twice viasarazation sarazation
ecrivain
8593 a8ae 500
Reposted fromEtnigos Etnigos via000monnnn066 000monnnn066
ecrivain
6177 04f2
Reposted fromEtnigos Etnigos viaelusive elusive
ecrivain
1185 42fc
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasarazation sarazation
8189 2550 500

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan viaelusive elusive
ecrivain
5781 d909 500
Reposted fromkatisz katisz viasarazation sarazation
ecrivain
0535 172e
2284 f78f 500

eliixur:

🌱

Reposted fromabsolem absolem viasarazation sarazation
ecrivain
2085 c5fb 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasarazation sarazation
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl