Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2017

ecrivain
Większość ludzi jest razem, żeby nie być samemu, ale niektórzy chcą magii.
ecrivain
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromblueberries blueberries viamalgretout malgretout
ecrivain
W ciągu kwadransu umyłem się, ubrałem, powiedziałem "kurwa" osiemset razy i byłem osiem razy przerażony, że Ciebie dziś nie zobaczę
— Julian Ochocki
ecrivain
Gdybym mogła usunąć półtora roku ze swojego życia tak łatwo jak zupa mi to zrobiła... Witaj ponownie! Nareszcie!

February 17 2017

ecrivain
4204 b321
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamalgretout malgretout

July 10 2015

ecrivain
ecrivain
9354 c3c0
Reposted fromAdalbert67 Adalbert67 viahomoludens homoludens

July 08 2015

ecrivain
1250 6c66
Reposted fromcloouds cloouds viapatronus patronus
5571 03e0
Reposted frommittland mittland viamalgretout malgretout

July 07 2015

0403 9a42
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viassozs ssozs
ecrivain
4838 b0d0
Edmund Dulac, ilustracje do baśni Andersena, wyd. 1911 r.
Reposted frommental-cat mental-cat viabookart bookart
ecrivain

3045 3ee53047 fc7fthe beginners

Reposted fromhtheory htheory via0monn66 0monn66
ecrivain
Czasami już tak jest, że nawet jeśli kogoś za bardzo nie znamy, może nam mącić w głowie. Wtedy nie liczy się ilość informacji na temat tej osoby, a to ile motyli w brzuchu po sobie zostawia.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via0monn66 0monn66
ecrivain
Reposted fromGr3nd3l Gr3nd3l via0monn66 0monn66
ecrivain
6197 bd2c 500
Great-granny, have you got a lollipop?
Reposted fromemerald emerald viamalgretout malgretout

July 04 2015

ecrivain
7171 8d15
Reposted frommartynkowa martynkowa viamalgretout malgretout
ecrivain
    
Reposted fromilovemovies ilovemovies viahomoludens homoludens
ecrivain
5633 9bef
Reposted fromkaiee kaiee viahomoludens homoludens

July 02 2015

ecrivain
4502 7793
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaughrrr ughrrr
ecrivain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl