Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

ecrivain
Reposted fromciarka ciarka viawonderwall wonderwall
3097 d082 500
Reposted frommanxx manxx viaTabsla Tabsla
Ja lubię literaturę, bo dla mnie jest tam więcej życia niż w moim własnym.
— Witkiewicz, Nienasycenie (via enola-gay)
Reposted fromuciekne uciekne viagitarowaaaA gitarowaaaA
ecrivain
4586 c029 500
Reposted fromtoniewszystko toniewszystko viainto-black into-black
ecrivain
2260 89f1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainto-black into-black
2941 d5f0
Reposted fromfreakish freakish viasalami salami
Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.
— (via zyjee-cicho-krwawiac)
Reposted fromblutelf blutelf viakajcia kajcia
ecrivain
9451 64d9
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viatransfuzja- transfuzja-
ecrivain
0965 2adb
Reposted fromlovecats lovecats viapatronus patronus
ecrivain
8925 fc80
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
ecrivain
5890 4dfc

bornthisgayyy:

OMFG they’re hugging

April 21 2017

ecrivain
ecrivain

30/2015

Erotyk dla następcy – Bohdan Urbankowski

I

Przeprowadź ją przez pokój 
niby ścieżką wśród lasu 
na stole 
zapal różę 
dobrą jak nocna lampka

Potem 
rozbieraj ją delikatnie 
z obronnych gorsetów 
z zaciśnięcia rąk 
drżenia ramion ... 
Otul szeptem.

A jeśli kiedyś 
wybiegnie nagle z pokoju 
biegnij za nią 
nie pozwól 
ukryj jej twarz 
w swych wielkich rękach 
mów słowa 
dużo słów 
te wszystkie 
których ja zapomniałem 
których się wstydziłem

Proszę cię 
ty 
którego nienawidzę 
który przyjdziesz po mnie 
by z jej drobnych piersi 
zdrapać ślady mych rąk 
rozchylić jej kolana 
proszę cię 
bądź dla niej dobry

II

Nie wiesz 
że będziesz kochał mnie 
że powie ci słowa 
wypróbowane ze mną 
że w jej włosach 
poczujesz mój oddech 
na jej brzuchu 
napotkasz nocą 
moje ręce

I jeśli czasem 
wciągając cię w siebie 
aż do zachłyśnięcia 
pomyli nasze imiona - 
nie myśl o mnie z nienawiścią

to ja 
uczyłem ją jak dziecko 
nie wstydzić się krzyku imion nagich ciał 
to ja 
czasem jeszcze mówię do ciebie 
wtedy 
myślałem 
że mówię tylko do niej

III

Twój cień w jej oczach 
to mój cień

jej głos pełen niepokoju 
to mój głos

gdy ona cofa się z lękiem 
ja powracam 
pamiętaj

na każde twoje słowo 
zbyt ostre

na każdy gest 
nie dość szczery 
ja powracam 
pamiętaj

I jeśli kiedyś sama 
zapłacze nocą 
nie wchodź do jej pokoju 
już ja 
będę przy niej

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid via00monnn066 00monnn066

April 20 2017

ecrivain
3630 4913
ecrivain
Reposted fromworst-case worst-case viacoffee coffee
ecrivain
8070 0b36
Reposted fromoll oll via00monnn066 00monnn066

April 19 2017

ecrivain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl