Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2016

ecrivain
9872 4719 500
Reposted frommagat magat viajethra jethra
ecrivain
Reposted frompulchritudo pulchritudo viahemsbeach hemsbeach
ecrivain
ecrivain
7928 3ca4
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viabagatela bagatela
ecrivain
8846 9e03
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaMrrruk Mrrruk
ecrivain
Jeśli chcesz poznać człowieka, nie słuchaj co mówią o nim inni, posłuchaj co on mówi o nich
— Audrey Hepburn
Reposted fromemeraldgirl emeraldgirl viasmokingtime smokingtime
ecrivain
3281 0c2f
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialexxie lexxie
ecrivain
8295 c2ee
Reposted fromzciach zciach viaki-adi ki-adi
ecrivain
Nie cierpię tego języka: biały, czarny, żółty. Mit rasy jest wstrętny. O co tu chodzi? Że ktoś jest biały, to ważniejszy? Jak dotychczas, najwięcej łobuzów miało białą skórę. Nie widzę, z czego się cieszyć czy martwić, że się jest takim czy siakim. Na to nie ma nikt wpływu. Wszystko, co jest ważne, to serce. Nic więcej się nie liczy.
— Ryszard Kapuściński, "Busz po polsku"
Reposted fromcudoku cudoku viaparafina parafina
ecrivain
9891 3a63
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamatt2106 matt2106
ecrivain
Reposted frombluuu bluuu viafatu fatu
ecrivain
9343 dab1 500
Reposted fromrol rol viafatu fatu
ecrivain
5336 f111
Reposted frompeper peper viafatu fatu
8519 50c2 500
Reposted fromtwice twice viafatu fatu
ecrivain
7702 7d0e
Reposted fromweightless weightless viafatu fatu
ecrivain
ecrivain
ecrivain
Myślę, że byłbym najgorszym z możliwych psychiatrów, gdyż rozumiałbym każdego z moich pacjentów i przyznawałbym mu rację.
— Emil Cioran
ecrivain
ecrivain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl