Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2019

ecrivain
4149 305b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos via000monnnn066 000monnnn066
ecrivain
ecrivain
4448 9be1 500
Reposted frombojabiegne bojabiegne viatobecontinued tobecontinued
ecrivain
3155 b959
Reposted fromkarahippie karahippie viatobecontinued tobecontinued
ecrivain
1041 4018
Reposted frombabyface babyface viatobecontinued tobecontinued
ecrivain
2990 b4b0 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viatobecontinued tobecontinued

February 05 2019

ecrivain
ecrivain
0512 d398 500
Reposted frompiehus piehus viaapluzyna apluzyna
ecrivain
5281 b346 500
Reposted fromseaweed seaweed viapannalu pannalu
ecrivain
3545 91e7 500
1977 77af 500
Reposted frombrumous brumous via000monnnn066 000monnnn066
ecrivain
Lubię swe ciało, kiedy jest przy twoim
ciele. Robi się z niego rzecz zupełnie nowa.
Każdy nerw, każdy mięsień dwoi się i troi.
Lubię twe ciało. Lubię to, co robi,
lubię jego sposoby. Lubię pod twą skórą
wyczuć palcami kości i kręgosłup drobny,
i czuć, jak drży ta cała jędrna gładkość, którą
wciąż od nowa całować, całować, całować
chciałbym; lubię całować twoje to, a też
i tamto, z wolna głaskać elektryczną wełnę
twoich kędziorów, kiedy ciało rozchylone
ulega temu czemuś... I oczy, ogromne

okruszyny miłości; i lubię ten dreszcz

pode mną ciebie tak nowej zupełnie
— E. E. Cummings "Lubię swe ciało, kiedy jest przy twoim" (tł. Stanisław Barańczak)
ecrivain
7296 3ae7 500
Reposted fromsarazation sarazation viatobecontinued tobecontinued
ecrivain
8623 462f
Reposted fromkarahippie karahippie viatobecontinued tobecontinued
ecrivain
ecrivain
5018 ca43 500
Reposted frommakle makle viatobecontinued tobecontinued
ecrivain
ecrivain
7884 4ad1 500
Reposted fromonlyman onlyman viatobecontinued tobecontinued
ecrivain
0213 d468 500
The Apartment.
Reposted fromPoranny Poranny viatobecontinued tobecontinued
ecrivain
6932 a0b3 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl